Smeermiddelen - Motorolie vrachtwagens

RUBIA TIR 9200 FE 5W30
Verkrijgbaar in 20L, 208L, BULK

RUBIA POLYTRAFFIC
Verkrijgbaar in 208L

RUBIA TIR 8900 10W40
Verkrijgbaar in 3x5L, 60L, 208L en BULK

RUBIA TIR 8600 10W40
Verkrijgbaar in 20L, 60L, 210L en BULK

RUBIA TIR 7400 15W40
Verkrijgbaar in 20L, 60L, 208L en VRAC

RUBIA TIR 6400 FE 15W30
Verkrijgbaar in 4x5L, 20L, 210L en BULK

RUBIA TIR 6400 15W40
Verkrijgbaar in 3x5L, 20L, 60L, 208L en BULK

RUBIA 4400 15W40
Verkrijgbaar in 18x1L, 12x2L, 20L, 60L, 208L en BULK

RUBIA 4400 15W40 (4B5L)
Verkrijgbaar in 4x4L

RUBIA S 10W
Verkrijgbaar in 20L, 208L en BULK

RUBIA S 30
Verkrijgbaar in 18x1L, 20L, 208L en BULK

RUBIA S 40
Verkrijgbaar in 3x5L en 208L

RUBIA S 20W20
Verkrijgbaar in 20L, 60L en 210L

KAPPA SYN FE 5W30
Verkrijgbaar in 3x5L, 20L en 210L

KAPPA EXTRA PLUS 15W40
Verkrijgbaar in 20L, 60L en 208L

DELTA SUPER 10
Verkrijgbaar in 20L en 210L

DELTA SUPER 30
Verkrijgbaar in 18x1L, 20L, 60L en 210L

DELTA SUPER 40
Verkrijgbaar in 20L, 60L en 210L