Kleine herkauwers

Herbifirst kleine herkauwers (6% BTW)

Ovi Start - aanvullende korrel voor lammeren, dragende ooien en rammen - 25 kg

Ovi Adult - een korrel voor melkgevende ooien en schapen als aanvulling op het basisrantsoen - 25 kg

Ovi Flakes - smakelijke vlokkenmengeling voor schapen - 20 kg

Capri Start - aanvullende energierijke korrel voor jonge geiten en herten - 25 kg

Capri Adult - een onderhoudskorrel voor geiten en herten als aanvulling op het basisrantsoen- 25 kg

Capri Flakes - smakelijke vlokkenmengeling voor geiten en herten - 20 kg